Programme 0002 – A2-Level Example – Pilot Programme

Clár 0002 – Sampla den leibhéal A2 – Clár Píolóta: This is a pilot episode – to give an example of the concept and level, Aodhan reads slowly at A2 level.

Tá go leor ceisteanna etiquette pléite ag Nadia Hanover–Jones sna píosaí a scríobhann sí don nuachtán An Réalta. Ar cheart bronntanas nó airgead a thabhairt do bheirt atá le pósadh? Ar cheart iarraidh ar dhaoine na bróga a bhaint díobh sula dtagann siad isteach sa teach?

Anois tá na píosaí sin curtha le chéile in aon leabhar amháin: Más é bhur dtoil é. Tá clú mór ar Nadia i measc lucht na nuachtán, agus bhí mé an-tógtha seans a fháil labhairt leis an scríbhneoir mór seo faoi dheireadh. Shocraíomar teacht le chéile in óstán i lár Chorcaí. Bhí mé déanach agus ghabh mé mo leithscéal léi. ‘An trácht i lár na cathrach…tá a fhios agat féin!’ ‘Tá a fhios ag gach duine conas a bhíonn an trácht anseo’ a dúirt Nadia. ‘Sin é an
fáth ar cheart duit imeacht go luath má tá duine eile ag fanacht leat.’

Leanúint ar aghaidh

Tháinig an freastalaí agus d’ordaigh mé caife. ‘Tá an freastalaí sin an-mhaith’ a dúirt Nadia. ‘D’éist sé go cúramach agus níor labhair sé. Is léir nach Éireannach é. Níl na hÉireannaigh oiriúnach don obair sin, is cuma dá mbeidís sa choláiste ar feadh deich mbliana.’ ‘Hmm,’ arsa mise. ‘Tá roinnt ceisteanna agam ort, a Nadia.

Ó, mo leithscéal! An miste leat má thugaim Nadia ort?’ ‘Tá sé ródhéanach an cheist a chur anois’ a dúirt sí. ‘Ó, a Dhia’ arsa mise liom féin ‘beidh orm a bheith cúramach.’ Thóg mé mo leabhar nótaí as mo mhála díreach nuair a bhí an freastalaí ag teacht. Bhuail mé an pota agus an cupán as a lámha. D’fhéach mé ar Nadia. Ní raibh aon imní uirthi. ‘Ná gabh do leithscéal’ a dúirt sí. ‘Tá an locht ar an bhfreastalaí. Ní ghabhann bean uasal a leithscéal riamh.’ Scríobh mé sin síos. Bhí mé ag foghlaim!

 

Clár 0002 – Sampla den leibhéal A2 – Clár Píolóta: tuilleadh eolais

Ar mhaith leat níos mó a fhoghlaim? féach ar ár leathanach blag.